Een openstaande vordering?

Informatie over vorderingen en incasso

Hier vind je informatie over vordering betekenis, wat is het? En wat als de vordering niet betaald wordt? Wat doet een incassobureau om een vordering te innen? Wil je snel alles weten rondom een vordering en incasso? Lees dan verder!

Vordering betekenis
Op zoek naar vordering betekenis? De betekenis van een vordering is dat je (crediteur) aanspraak kunt maken op iets van iemand (debiteur). Over een vordering wordt gesproken als je klant een dienst of product bij jou heeft afgenomen, maar deze nog niet betaalt heeft. Dit bedrag mag je opeisen bij de klant. Een ander woord voor vordering is factuur.

Wat als de vordering niet betaald wordt?
In eerste instantie wil de schuldeiser het geld waar hij recht op heeft zelf opeisen. Deze persoon heeft recht op het geld. En slecht betalende debiteuren kunnen een bedrijf in de problemen brengen. Acht op de tien MKB bedrijven kregen het afgelopen jaar te maken met een vordering die niet betaald werd! Als het niet lukt om de vordering betaald te krijgen, kan de crediteur ervoor kiezen om het geld toch te krijgen door het inschakelen van een incassobureau. Dit betekent dat het innen van de schuld via dit incassobureau loopt. 

Wat doet een incassobureau om een vordering te innen?
Hier volgt een korte uitleg over de werkwijze van een incassobureau. Wat doet een incassobureau om een vordering te innen? Een professioneel incassobureau voert een incassoprocedure waarbij de kans op slagen maximaal is. Dit houdt in dat de vordering eerst wordt beoordeeld. Per situatie situatie wordt een traject gekozen die het best aansluit bij de feiten en omstandigheden. Hier volgen kort drie voorbeelden:

  1. Bij vorderingen met een relatief laag financieel belang wordt druk gezet op de wanbetaler door middel van het sturen van brieven, bellen, sms’en en e-mails. Zo wordt de vordering steeds onder de aandacht gebracht bij de debiteur. In het uiterste geval kan een gerechtelijke incassoprocedure ingezet worden om ervoor te zorgen dat de vordering betaald wordt. In het merendeel van de gevallen wordt de rekening betaald. Als een debiteur wel bereid is om te betalen, maar dit niet kan, kan een betalingsregeling worden getroffen.
  2. Bij zakelijke vorderingen, vorderingen met hogere bedragen, complexe vorderingen en betwiste vorderingen wordt meestal een korte procedure gevoerd. Bij dergelijke vorderingen is een andere aanpak noodzakelijk. Soms is een faillissementsaanvraag een efficiënt middel om een debiteur tot betalen aan te zetten
  3. Bij spoedeisende opdrachten kan zeer snel via een conservatoir beslag de vordering veilig gesteld worden.

Wanneer een incassobureau inschakelen?
Je kunt een incassobureau inschakelen als je een klant hebt die de rekening niet betaald. Oftewel, als je openstaande vorderingen hebt. Je moet een klant wel informeren dat je de vordering overdraagt aan een incassobureau als ze niet betalen. In deze schriftelijke aanmaning moet het volgende vermeld worden:

  • Wat zijn de gevolgen als de factuur niet op tijd betaald wordt
  • Wat zijn de incassokosten indien betaling uitblijft
  • Wat gebeurt met de rente

Als deze aanmaning niet binnen de gestelde termijn betaalt is, kunnen de incassokosten in rekening gebracht worden bij de debiteur.

Probeer het eerst zelf
Zelf kun je eerst een herinnering versturen. Als je vordering dan nog niet betaald wordt kun je een laatste schriftelijke aanmaning sturen.

Wat kun je zelf doen?

Wat kun je zelf doen?

Zelf kun je eerst een herinnering versturen. Als je vordering dan nog niet betaald wordt kun je een laatste aanmaning sturen.

Probeer het eerst zelf
Scroll naar boven